Sunday, 19 October 2008

Berbuat Baik Dapat Menyejukkan Jiwa-Dr Aidh Abdullah al-Qarni

Kebaikan itu sebaik namanya, keramahan itu seramah wajahnya dan keikhlasan itu sesuci rupanya. Dan orang yang mula-mula akan dapat rasa semua manfaat dari semua itu ialah mereka yang melakukannya. Merekalah yang akan merasa hasilnya serta-merta dalam jiwa, akhlak dan nurani mereka, hingga mereka sentiasa berlapang dada, tenang, tenteram dan damai.Ketika anda diliputi kesedihan dan kebimbangan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia, nescaya anda akan mendapat ketenteraman dan kedamaian hati.

Bersedekahlah kepada orang yang papa, tolonglah orang-orang yang dizalimi, ringankan beban orang yang menderita, berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, dan bantulah orang yang ditimpa musibah, nescaya anda akan merasa bahagia dalam aspek kehidupan anda.Perbuatan yang baik itu bagai wewangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat kepada pemakainya, tetapi orang-orang yang berada di sekelilingnya juga. Dan manfaat kejiwaan dari kebaikan itu terasa seperti ubat-ubat berkesan yang tersedia di kotak ubat orang-orang yang berhati baik dan bersih.

Menebar senyuman kepada orang-orang yang gersang jiwanya merupakan sedekah jariyah. Ini tersirat dalam bimbingan akhlak yang menyebut: "…sekalipun engkau hanya menemui saudaramu dengan wajah berseri " ( al-Hadis )Sedangkan kemuraman wajah merupakan tanda permusuhan sengit terhadap orang lain yang diketahui berlakunya oleh Yang Maha Ghaib.Seteguk air yang diberikan oleh seorang pelacur kepada seekor anjing yang kehausan dapat menghasilkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini merupakan bukti bahawa Pemberi Pahala adalah zat Yang Maha Pemaaf, Maha Baik dan sangat mencintai kebaikan, serta Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Wahai orang-orang yang merasa terancam dengan himpitan kesengsaraan, kecemasan dan kebimbangan hidup, kunjungilah taman-taman kebaikan; sibuklah dirimu dengan memberi, megunjungi, membantu, menolong, dan meringankan beban sesama manusia. Dengan semua itu nescaya kamu akan mendapat kebahagiaan dalam semua aspeknya; warna, rasa dan juga hakikatnya.

"Sedang ia tidak menanggung budi sesiapapun, yang patut dibalas, hanyalah mengharap keredhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. Dan demi sesugguhnya, ia tetap akan berpuas hati ( pada hari akhirat, dengan mendapat segala yang diharapkan)."( Surah al-Lail: 19-21)

No comments: